Open data

De gemeente stelt 'open data' beschikbaar omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open data kan helpen dit proces te verbeteren.

Wat is open data?

Er is veel interessante informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken ze om hun dagelijkse taken uit te voeren, maar het is data die ook erg nuttig kan zijn voor burgers. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet.

Nationaal Geo Register

Diverse datasets die te zien zijn op deze website zijn ook aangemeld bij Nationaal Geo Register. Dit is de vindplaats van Geo informatie van heel Nedereland.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data is openbaar;
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.
(Bron: www.data.overheid.nl.)

Data van deze website gebruiken

Alle data die te zien is op deze website is vrij te gebruiken en valt onder de licentie Publiek domein (CC0). Via de geoserver van gemeente Koggenland kunt u de datasets in diverse formaten raadplegen en / of downloaden. Geoserver Koggenland

In het snelmenu aan de rechterkant staan een paar voorbeelden van mogelijkheden om te downloaden.

Kruimelspoor

U bent hier > Home > Digitale balie