Wonen en Werken

Onder Wonen en Werken vindt u alle beschikbare kaarten van gemeente Koggenland die te maken hebben met de woon- en werkomgeving binnen de gemeente

 • Ruimtelijke plannen

  Via het menu "Wonen en Werken" en via het snelmenu aan de rechterkant zijn de ruimtelijke plannen van gemeente Koggenland te raadplegen. Over het raadplegen van deze plannen is een uitgebreide beschrijving gemaakt.

  Lees verder
 • Welstandkaart

  Via het menu "Wonen en Werken" en via het snelmenu aan de rechterkant is de welstandkaart van gemeente Koggenland te raadplegen. De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Via de welstandkaart kunt u de welstandeisen raadplegen die in de welstandsnota van de gemeente staan. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

 • Archeologische beleidskaart

  Via het menu "Wonen en Werken" en via het snelmenu aan de rechterkant is de Archeologische beleidskaart van gemeente Koggenland te raadplegen. De kaart geeft aan wanneer het archeologisch beleid bij bouwplannen in Koggenland van toepassing is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of per e-mail bouwenenmilieu@koggenland.nl

  Lees verder
 • Bodemkaart

  Via het menu "Wonen en Werken" en via het snelmenu aan de rechterkant is de Bodemkaart van gemeente Koggenland te raadplegen. De kaart stamt uit 2006 en laat de opbouw van de ondergrond zien van gemeente Koggenland.

 • Strooiroutes

  Om de wegen in Koggenland tijdens de winterse omstandigheden begaanbaar te houden, wordt er gestrooid. Vier verschillende instanties bestrijden de gladheid in onze gemeente.

  Lees verder
 • Geluid- en Luchtkaarten

  Via het menu "Wonen en Werken" en via het snelmenu aan de rechterkant is de kaart met geluidshinder contouren 2015 van gemeente Koggenland te raadplegen. In 2015 heeft gemeente Koggenland een scan laten uitvoeren naar de geluidshinder en de luchtkwaliteit veroorzaakt door wegverkeer. De gepubliceerde kaarten geven een indicatie van de geluidshinder in 2015. De luchtkwaliteitskaarten zijn gepubliceerd maar uit het onderzoek is gebleken dat op geen enkele locatie nu en in de toekomst, sprake is van van een overschreiding van de normen.

Kruimelspoor

U bent hier > Home > Wonen en Werken