Gladheidsbestrijding

Om de wegen in Koggenland tijdens de winterse omstandigheden begaanbaar te houden, wordt er gestrooid.

Vier verschillende instanties bestrijden de gladheid in onze gemeente. U leest hieronder welke instantie welk strooigebied verzorgt.

Wie strooit waar?
Instantie Strooigebied(en)
Gemeente Koggenland Wegen en fietspaden binnen bebouwde kom inclusief fietspad Grosthuizen - Oudendijk langs N247
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Doorgaande wegen binnen bebouwde kom, wegen en fietspaden buiten bebouwde kom en de dijkwegen
Provincie Noord-Holland Provinciale wegen N243, N247 en N507 inclusief naastliggende fietspaden (m.u.v. fietspad Grosthuizen - Oudendijk langs N247)
Rijkswaterstaat Rijksweg A7

;

Strooiroutes gemeente Koggenland

Iedere wegbeheerder heeft een bestrijdingsplan waarin haar werkwijze staat omschreven. Gemeente Koggenland heeft haar wegen ingedeeld in A-en B-routes. De A-routes hebben de hoogste urgentie en de B-routes een lagere urgentie.;

Bekijk de strooiroutes van de gemeente via een digitale kaart

Kruimelspoor

U bent hier > Home > Wonen en Werken > Strooiroutes